Psycholoog Noord-Oost

Praktijk van Monique Reitsema
bg

Diverse methoden om tot de kern te komen

Mijn opleidingen, trainingen en ervaringen heb ik gecombineerd tot een bijzondere aanpak waarin diverse therapievormen een rol kunnen spelen. Hieronder vind je een korte omschrijving van enkele therapievormen die in mijn werkwijze regelmatig terugkomen:

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) gaat ervan uit dat jouw gedachten en gedrag voortkomen uit hoe je tegen problemen aankijkt. Dat laatste maakt dat je negatieve gevoelens ervaart en negatief gedrag vertoont wat niet door de gebeurtenis komt maar door de manier van hoe je naar die gebeurtenis kijkt. Hoe je doet is van invloed op hoe je je voelt. Zo kan het zijn dat als je niet hebt geleerd je te beheersen, je impulsief handelt waardoor je je onzeker voelt. Of dat je je mening niet goed durft te geven, waardoor je je machteloos of geïrriteerd voelt. Gedragspatronen kunnen emotionele patronen in stand houden; met deze therapie kijken we naar de gedachten en de gedragspatronen die jouw probleem veroorzaken en we onderzoeken hoe we deze gedachten en dit gedrag kunnen veranderen.Rationeel Emotieve Therapie (RET)

De Rationele Emotieve Therapie is een praktische benadering om te kijken naar je gedachten. Misschien pieker je teveel of heb je steeds negatieve gedachten. De RET kunnen we dan inzetten om te kijken of deze gedachten reëel zijn. Het is een cognitieve methode die kijkt naar je denkpatroon. Dit komt vaak voort uit je persoonlijke waarden; of de waarden van je omgeving. We noemen ze ook wel overtuigingen; je bent overtuigt dat iets zo is. Maar de feiten kunnen soms heel iets anders betekenen. De methode kijkt naar de feiten in plaats van jouw gedachten over deze feiten. In deze therapie leer je hoe je objectiever kunt kijken naar je waarnemingen en negatieve gedachtes anders kunt interpreteren.Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

NLP is een methode die ervan uitgaat dat je gedrag vertoont volgens een “persoonlijke programmering”. Je hebt interne denkprocessen ontwikkeld die je kunt her-programmeren. Je leert met specifieke technieken hoe je je ervaringen en situaties anders kunt coderen. Inzicht in je brein en afstemming op je omgeving zijn essentieel bij deze methode. Dit doe je door af te stemmen op woorden en lichaamstaal. Dat laatste maakt ook dat NLP vaak gezien wordt als een communicatietechniek omdat je leert hoe je beter kunt aansluiten bij de ander. Als gecertificeerd NLP Practitioner kan ik jou leren de technieken vanuit de NLP eigen te maken.Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

ACT is een gedragstherapie die je helpt om op een flexibele manier om te gaan met situaties en problemen die je tegenkomt. Je kijkt vanuit het hier en nu naar de situatie, accepteert deze door afstand te nemen en bewust te worden van wat jij denkt, voelt en doet. Je kijkt ook naar wat echt belangrijk voor je is, je zogenaamde waarden. Deze therapie is niet zozeer gericht op het reduceren van de klachten of ze te laten verdwijnen, maar meer het vergroten van je persoonlijke veerkracht; je flexibiliteit om met de situatie om te gaan.Transactionele Analyse (TA)

De Transactionele Analyse kijkt naar je gedrag en jouw handelen vanuit drie ego posities: Ouder, Volwassene en Kind. Het kan zijn dat je in de ene situatie je reageert als een kind en in een andere situatie als een ouder. In de communicatie met de ander kun je dan vastlopen, wat nadelig effect heeft voor jezelf maar ook voor de ander. Soms leidt dat tot conflicten met elkaar of negeren van elkaar. De rol die je neemt als ouder of kind gebeurt onbewust. Door je ervan bewust te worden kun je kiezen voorgedrag vanuit de volwassen ego-positie waardoor er gelijkwaardigheid met de ander ontstaat.Biografisch Werken

Biografisch werken is een methodiek om terug te kijken in je leven vanuit je levensverhaal. Je schrijft je levensverhaal op vanaf je geboorte tot aan het heden en samen onderzoeken we dit verhaal. We focussen ons op de rode draad; je belemmerende patronen en je overtuigingen. Je persoonlijke geschiedenis heeft namelijk veel in zich verborgen. Het geeft informatie over jou als persoon, je eigenheid en je identiteit. Je geschiedenis kan je gevormd hebben in hoe je gedraagt en voelt in het hier en nu. Het is een geheel andere manier van kijken naar levensvragen en thema’s die jij tegenkomt in je leven die vragen oproepen of je belemmeren in je (werk)leven. Oefeningen die bij biografisch werken aan de orde kunnen komen zijn het in kaart brengen van je levenspanorama; het inzichtelijk maken van je genogram (soort stamboom) en het tekenen van de levensboom.Geweldloze Communicatie

Herken je dat je in conflicten komt met mensen, dat je elkaar dingen verwijt en dat het “soms nergens over gaat”? Het kan goed zijn dat je zogenaamde jakhalzentaal gebruikt; een term die we kennen in de methodiek van Geweldloze Communicatie. Als we geraakt of geïrriteerd raken gebruiken we verwijten naar de ander of stellen we eisen om dat wat we willen bereiken duidelijk te maken. Maar de ander reageert ook op je verhaal met verwijten of eisen en zo komen we in een niet helpende spiraal naar beneden. Geweldloze Communicatie leert ons objectief te waarnemen en zonder oordeel ons gevoel te uiten, onze behoefte uit te spreken en een verzoek naar de ander te doen. Dit om in verbinding te komen met de ander en constructieve gesprekken te voeren. Vandaar dat Geweldloze communicatie ook wel Verbindende Communicatie wordt genoemd. Samen kijken we naar jouw behoefte en hoe je die bij de ander kunt neerleggen zonder in conflictsituatie te komen, maar vanuit respect voor jezelf en voor de ander te communiceren.Kernkwadrant


Het Kernkwadrant is een model die ik vaak inzet om te kijken vanuit jouw kernkwaliteiten. Het model wordt vaak gebruikt in loopbaanadvies om keuzes te bepalen. Maar ook op momenten dat je zelf niet lekker in je vel zit, kan het helpend zijn in je kracht te komen m.b.v. het uitdiepen van je kernkwaliteit. Ieder mens heeft kernkwaliteiten; het zijn de kwaliteiten die zo logisch voor je zijn dat je je er niet eens meer bewust van bent. Het is alsof je “zo bent”; je zou dat ook van de ander verwachten. Er is een verband tussen je kwaliteit met je valkuil, je allergie en je uitdaging. Vanuit verschillende hoeken maak ik je bewust van je kernkwadranten wat je kan helpen in communicatie en wat mildheid en groei kan opleveren.Maps-Tell/DISC model


Met Mapstell gaan we op reis! Reizen is voor mij de tweede grote passie naast dit werk. Hoe mooi is het om een product aan te kunnen bieden wat te maken heeft met jouw gedrag op een prachtige wereldkaart! Mapstell is een instrument wat ik inzet om te kijken naar jouw gedrag in bepaalde situaties. Op basis van een gedegen vragenlijst volgens de DISC-methodiek, ontvang je jouw persoonlijke wereldkaart; de wereld van verschil! Het geeft op een geheel andere manier inzicht in je gedrag, je valkuilen en kwaliteiten. De fysieke map is een mooie uitwerking van jouw type conform de DISC methode. Deze afkorting staat voor Dominant, Invloed, Stabiel en Consciëntieus en kijkt naar jouw gedragsstijl. Het is de basis voor diepere gesprekken en als gecertificeerd Guide heb ik licentie om jouw Persoonlijke Map en jouw Routeplanner uit te geven. Wie gaat er mee op reis? Zie ook:Systemisch werken: Familie- en organisatieopstellingen


Een van mijn favoriete methodieken is Systemisch Werken met of zonder opstellingen. Deze manier van werken kijkt naar onbewuste processen. Het is een snelle manier om het onderbewustzijn zichtbaar te maken. Systemisch werken gaat ervan uit dat je onderdeel bent van een systeem, bijvoorbeeld een familie, een dorp, een werkomgeving. En in dat systeem bestaan zogenaamde onbenoemde regels. Een opstelling is een uitbeelding van een systeem, dit kan je familiesysteem zijn, maar ook een organisatiesysteem. Je vraag wordt ingebracht en met hulp van elementen (kopjes, glazen, poppetjes, post-its, houten blokjes) of mensen (representanten) wordt het systeem neergezet. Ik kijk naar patronen die het systeem laat zien en neem je mee om te kijken naar je eigen onbewuste processen. Ik pas interventies toe die inzicht geven in je situatie. Opstellen kan dus individueel en met representanten. Ik heb diverse opleidingen gevolgd bij het Bert Hellinger Instituut Groningen tot begeleider van familie- en organisatieopstellingen. Ook heb ik een opleiding gedaan tot systemisch coach, wat werkt vanuit het principe van systemisch werken, maar dan zonder opstellingen. Meer informatie over Systemisch Werken en opstellingen kun je vinden via www.berthellingerinstituut.nlVoice Dialogue


Voice Dialogue is een methode om in dialoog te komen met je innerlijke stemmen. De methode gaat ervan uit dat verschillende delen van onze persoonlijkheid bestaat uit “ikken” en naar voren komen als een stem. Iedere “ik” van jou heeft een eigen manier van denken, voelen en doen. Het kan zijn dat je je met één of meer deelpersoonlijkheden identificeert wat maakt dat de andere stemmen niet meer aan bod komen. Met behulp van Voice Dialogue worden alle stemmen uitgenodigd vrijuit te spreken. Vrijuit betekend dat er niet een “criticus” of ego is die de andere stem belemmert. Het kan inzicht en ruimte geven je hoofd door vanuit verschillende “ikken” te kijken naar je vraagstuk/probleem. Een interessant boek wat gaat over Voice Dialogue is “Ik (k)en mijn ikken” geschreven door Karin Brugman.Wandelcoaching/outdoor coaching


Wandelcoaching of outdoor coaching haalt je letterlijk uit je omgeving! We gaan samen op pad in een natuurgebied en maken gebruik van de natuur die als inspiratie dient voor de gesprekken. In plaats van “tegenover elkaar” in de praktijk, lopen we naast elkaar en bewandelen we jouw pad. Een weg waarin we obstakels tegen zullen komen; kruispunten en waar we letten op snelheid, vertraging en stilstand. Wandelcoaching helpt je om sneller in je gevoel te komen. Heel geschikt voor mensen die juist moeite hebben omdat ze erg in hun hoofd zitten en blijven piekeren. Onderling stemmen we af waar en hoe lang we onze wandeling maken. Een heel andere aanpak van ont- en inspanning met diepgang door vragen en inspiratie door de natuur. Mijn inspiratie tot wandelcoach heb ik opgedaan tijdens een korte opleiding bij Atma Instituut te Amersfoort.Mindfulness


In de hectische drukke wereld waarin we leven is nauwelijks tijd voor vertraging. We werken op de automatische piloot en doen de dingen zonder er bij na te denken. Mindfulness is een methode die juist vertraagt en werkt door aandacht te geven aan dat wat je doet. Met behulp van oefeningen leer je hoe je aandacht kunt geven aan dagelijks handelen en word je bewust van reacties in je lichaam. Deze methode is erg geschikt voor mensen die zich gejaagd voelen en stress ervaren. Ik pas een combinatie toe van fysieke oefeningen, ademhalingstechnieken, visualisatie en inzet van klankschalen. Je leert hoe je objectief in het hier en nu kunt waarnemen. Mijn eigen inspiratie heb ik opgedaan tijdens de jaaropleiding intuïtieve ontwikkeling bij het CVIO in Dokkum en in een meerdaagse workshop klankschalentherapie in Kathmandu (Nepal).Psycholoog Reitsema in Noord-Oost Friesland, Leeuwarden en Drachten

Monique Reitsema

  • Geregistreerd therapeute
  • Afspraak op korte termijn
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Vergoeding (deels) mogelijk
Lees meer over mij

Heb je nog vragen?

Neem hierover dan gerust contact met mij op. Je bent van harte welkom.

Afspraak inplannen?

Kies simpelweg de gewenste locatie, dag en tijd in mijn online agenda.

Ervaringen van anderen